SAMMEN KAN VI SE
IPF PÅ EN ANNEN MÅTE

Boehringer-Ingelheim har gleden av å kunngjøre lanseringen av vår nye nettside for helsepersonell som er interessert i idiopatisk lungefibrose (IPF). På nettsiden finner du oppdatert materiale om diagnostisering og behandling av IPF og innsikt i virkningen av IPF på pasienter. Vi håper du vil ta deg tid til å utforske og se hva nettstedet har å tilby. Vi fortsetter å jobbe med ny IPF-informasjon og nye ressurser, så du må sjekke ofte for hyppige oppdateringer.

IPF PASIENTHISTORIER

FÅ PASIENTER FORSTÅR UMIDDELBART DEN REELLE BETYDNINGEN AV EN IPF-DIAGNOSE. PASIENTER KAN OPPLEVE ET BREDT SPEKTER AV FØLELSER ETTER DIAGNOSE OG ETTER HVERT SOM SYKDOMMEN UTVIKLER SEG.

Pasienter diagnostisert med IPF starter en reise for å godta sykdommens uforutsigbarhet, og støtte fra andre IPF-pasienter kan bidra til å utvide deres forståelse av IPF.1

Se videoene nedenfor med historier om IPF-pasienter og hvordan livet deres har blitt påvirket.

PASIENTKASUISTIKK

Å BEHANDLE ELLER IKKE BEHANDLE? IPF OG BEVARTE LUNGEFUNKSJONER

PASIENTKASUISTIKK

KOMBINERT LUNGEFIBROSE OG EMFYSEM (CPFE)

ePatCare® PASIENTHISTORIER

DIAGNOSTISERING OG BEHANDLING AV EN BESTEMT TYPE INTERSTITIELL LUNGESYKDOM (ILD) KAN VÆRE EN UTFORDRING, SPESIELT FORDI DISSE SYKDOMMENE ER RELATIVT SJELDNE.

Følgende pasienthistorier er hentet fra ekte klinisk erfaring og gir deg en innsikt i hele historien, inkludert nødvendige undersøkelser, diagnose og behandling av pasientene. Ved hjelp av de tilhørende spørsmålene kan du se for deg at du selv er behandlende lege og sammenligne svarene dine med beslutningene som ble tatt i den presenterte situasjonen.

REFERANSER
1
Conoscenti CS, et al. Patient Journey With Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF): A Breathtaking Experience. 2013.

Velkommen til Boehringer-Ingelheims IPF-hjemmeside

Dette nettstedet er ment for helsepersonell utenfor USA som er interessert i IPF-forskning og kliniske studier. Velg et alternativ nedenfor.


Ansvarsfraskrivelse

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører Boehringer Ingelheim GmbH. Denne linken er ikke under kontroll av Boehringer Ingelheim GmbH og Boehringer Ingelheim GmbH er ikke ansvarlig for innhold eller koblinger på denne nettsiden eller endringer og oppdateringer på dette nettstedet. Boehringer Ingelheim GmbH er heller ikke ansvarlig for webcasting eller annen form for overføring som kommer fra dette nettstedet. Denne linken er gitt til deg som en tjeneste, og inklusjonen av denne linken innebærer ikke godkjennelse av Boehringer Ingelheim GmbH av nettstedet.

Avbryt